Svinevika(20)

Svinevika, langgrunn og barnevennlig strand ved Solåsen Leirsted