Piano

piano

På leir på Solåsen er sang og musikk faste innslag.